OPLAN IPON: SMART ba ang #IponGoals mo?

OPLAN IPON: SMART ba ang #IponGoals mo?

Submitted by 05698-1 on 4 March, 2020
OPLAN IPON ARTICLE 5

Isa sa mga pinaka-sikat na kasabihan sa atin ay “Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan”. Hindi na natin dapat ipagpaliban ang pag-uumpisa sa ating #IponGoals! Kahit sa maliit na halaga lamang, dapat na natin itong umpisahan, NGAYON.

Kung gusto mo talagang masimulang mag-ipon kailangan mong tandaan ang tatlong bagay:

1.SMART dapat ang iyong GOAL
2.Buo dapat ang iyong loob
3.Siguraduhing tama ang iyong priority: ipon muna bago gastos

Ano nga ba ang SMART na goal?

S – SPECIFIC. Ano ang gusto mong pag-ipunan? Dapat tukoy na tukoy mo ang dahilan kung bakit mo gustong mag-ipon. Halimbawa: pang-travel, pang-down sa , etc.

M – MEASURABLE. Depende sa iyong goal, dapat kang mag-set ng halaga (amount) na gusto mong ipunin.

A – ATTAINABLE. Dapat realistic o makatotohanan ang iyong goal. Siguraduhing sapat ang iyong income upang makamit ang goal mo.

R – RELEVANT. Malaking tulong kung importante para sa iyo ang goal mo

T – TIME BOUND. Mag-set ng target date kung kailan mo gustong makumpleto ang iyong #IponGoals