#PBCOMiponTIP No. 1: Umiwas sa Softdrinks

#PBCOMiponTIP No. 1: Umiwas sa Softdrinks

Submitted by 05698-1 on 11 March, 2020
Tip 1

Magkano ang isang boteng softdrink o juice? Sa maraming tindahan, ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Kung limang beses sa isang linggo ka umiinom ng softdrinks, 100 pesos ang total, sa loob ng isang buwan, 400 pesos, at sa isang taon, 4,800 pesos.

Meron ka na sanang halos 5,000 pesos kung hindi ka lang sana uminom ng softdrinks sa loob ng isang taon.

Kaya ang aming #PBCOMiponTIP no. 1: Imbis na bumili ng soft drink o ready-to-drink juice, magbaon na lang ng tubig, healthy na, naka-ipon ka pa!