Unlock Your PBCOMobile Account

Unlock Your PBCOMobile Account

Submitted by 04361-2 on 6 October, 2021
UNLOCK PBCOMOBILE ACCOUNT

Na-lock ba ang iyong PBCOMobile account? Don’t worry, mayroong dalawang madaling paraan para ma-unlock ito. Maaaring mag-text o mag-email. Sundin ang alinman sa mga sumusunod na instruction para mag-request ng pag-unlock ng iyong account:

 

text

email

Mga tips para maiwasan ang madalas na pagka-lock ng account:

 

  • I-register ang iyong mobile device at i-enable ang Fingerprint / TouchID. I-click ang link na ito para sa mas detalyadong instructions: https://www.pbcom.com.ph/article/how-register-your-device-pbcomobile
  • I-check ang iyong signal. Kailangan stable ang iyong wifi/mobile internet para masigurong mare-receive kaagad ang OTP (one-time pin).
  • Huwag kalimutan ang tamang sagot sa mga Challenge Questions na iyong na-set. Maaari mong piliin na sagutin ang mga challenge question na ito para hindi na kailangang gumamit ng OTP. Para i-update ang iyong mga Challenge Question, mag-login sa iyong  account tapos ay pumunta sa Manage Profile. Ang mga sagot sa challenge question ay case sensitive, ituturing na mali ng system ang iyong sagot kung mali ang pagkakagamit mo ng malalaki o maliliit na titik.