OPLAN IPON: Ang tamang paraan ng pag-iipon

OPLAN IPON: Ang tamang paraan ng pag-iipon

Submitted by 04361-2 on 19 February, 2020
OPLAN IPON. Ang tamang paraan ng pag-iipon

Paano nga ba mag-ipon ang marami sa atin? Kadalasan, itinatabi natin kung ano ang “sobra” mula sa ating kinikita. Ang ginagawa natin:

 

KITA – GASTOS = SAVINGS    

 

HALIMBAWA: 1000 KITA – 950 GASTOS = 50 SAVINGS 

Inuuna nating paglaanan ang mga gastusin at gustong bilhin bago tayo mag-laan ng halaga para sa savings. Kapag ganito ang ginagawa natin, madalas, halos wala nang natitira para sa ating #IponGoals.

Ayon sa mga financial guru, dapat nating unahing ibawas sa ating kinikita ang halaga ng gusto nating ipunin bago ang mga pagkakagastusan:

 

KITA – SAVINGS = GASTOS

 

HALIMBAWA: 1000 KITA – 150 SAVINGS = 850 GASTOS

Mahalagang unahin ang ipon, nang sa gayon, hindi na natin magalaw ang halagang naka-laan para sa ipon. Tandaan, unahing bayaran ang sarili (savings) bago mo bayaran ang iba (gastos). Ito, para sa mga eksperto, ang tamang paraan ng pag-iipon.