Puhunan Plus

Your Quick Guide

MINIMUM LOAN AMOUNT
Php 10,000
MAXIMUM LOAN AMOUNT
Php 150,000
TERMS
14, 28 or 84 days
SERVICE FEE
as low as 2%

PBCOM Puhunan Plus

 

Ang Puhunan Plus ay exclusive na CASH LOAN para sa mga Puregold TNAP (Tindahan ni Aling Puring) members. Ito ay cash loan na ino-offer ng Puregold at PBCOM para sa dagdag na puhunan ng mga members.

 

MADALI: Walang hassle ang pag-a-apply. I-text lang ang pangalan at address at makikipag-ugnayan sa iyo ang PBCOM Account Officer sa mga susunod na hakbang

 

MABILIS: 1-2 days lang ang pag-proseso ng iyong loan basta nakapag-submit ka ng kumpletong requirements

 

ABOT-KAYA: 2% lang ang interest (para sa mga 14-day loan  term)

 

 

SINO ANG MAAARING MAG-APPLY

Maaari kang mag-apply kung ikaw ay:

  1.   Active na Aling Puring member

           •  28 to 64 years old

           •  Bumibili ng at least Php 20,000 kada buwan sa Puregold, sa nakaarang 2 taon

  2.  Kung hindi pa aabot ng 2 years ang Aling Puring membership o kung hindi pa Aling Puring member, maaari pa rin mag-apply at subject for credit evaluation ng PBCOM.

 

 

PAANO MAG-APPLY

1.  I-text ang KUMPLETONG PANGALAN <space> ADDRESS at i-send sa 0922-110-1030

2.  Ihanda ang mga requirements:

          a.  Tindahan ni Aling Puring (TNAP) Card

          b.  Valid Identification (ID Card)

          c.  Business Permit

3.  Hintayin ang tawag ng PBCOM Account Officer para sa schedule ng pagbisita nya sa iyong business

 

 

PAANO MAKUKUHA ANG APPROVED LOAN

Kapag na-approve na ang iyong loan, ikaw ay bibisitahing muli ng iyong PBCOM Account Officer para ibigay ang PBCOM Puhunan Plus Card. Ang card na ito ay naglalaman ng halagang na-approve. Maaari mong gamitin ang card upang:

  - Mag-bayad ng iyong pinamili sa Puregold o sa alin mang POS (Point of Sale) terminal na tumatangap ng debit cards

  - Mag-withdraw ng cash sa mga PBCOM ATMs, o alin mang ATM na tumatangap ng Bancnet

 

ANO ANG PAGPIPILIANG LOAN TERMS

  1.  14 days

  2.  28 days

  3.  84 days

 

MAGKANO ANG SERVICE FEE

  1.  14 days - fixed at 2% for 1 cycle

  2.  28 days - fixed at 3.8% per month or 1.9% per installment 

  3.  84 days - fixed at 10.5% for 3 months or 3.5% per month

 

PAANO MAGBAYAD NG LOAN

Ang iyong PBCOM Account Officers ay personal na pupunta sa iyong business upang kolektahin ang bayad sa itinakdang due date. 

  1.  14 days term (ang loan payment ay kokolektahin sa due date)

  2.  28 days term (ang loan payment ay kokolektahin nang installment kada ika-14 days)

  3.  84 days term (ang loan payment ay kokolektahin nang installment kada ika-14 days)

Para sa iba pang paraan kung paano mag-bayad, i-click ang: https:bit.ly/paypuhunanplus

 

MAGKANO ANG PENALTY KAPAG HINDI NAKA-BAYAD SA TAMANG ARAW (DELAYED PAYMENTS)

14 days - 5% of the PRINCIPAL AMOUNT per cycle that full payment is not received (composed of 3% penalty fee in addition to the 2% service fee)

28 days - 4.4% of the PRINCIPAL AMOUNT per installment that full payment is not received (composed of 2.5% penalty fee in addition to the 1.9% service fee)

84 days - 2.5% of the PRINCIPAL AMOUNT per installment that full payment is not received (composed of 0.8% penalty fee in addition to the 1.7% service fee)

 

Sample Computation, Fees and Charges

PAANO MAG-COMPUTE NG INTEREST

 

INTEREST

 

PAANO MAG-COMPUTE NG PENALTY

PENALTY

 

PAANO MAG-COMPUTE NG DOCUMENTARY STAMP TAX (DST)

DST

 

PAANO MAG-COMPUTE NG INSURANCE

INSURANCE

 

HALIMBAWA:

Loan:            P20,000

Due in:         14 days

Interest:        2.0%

 

P20,000 x 0.02 = P400

Total Due:  P20,000 + P400 = P20,400

 

** Those availed Nov 6 must be settled in full on Nov 20

 

Penalty for delayed payment: 5% per cycle

 

After 1 Cycle (Cycle 2 = starting Day 15)

Penalty:                      P20,000 X 0.05 = P1,000

New Total Due:           P20,400 + P1,000 = P21,400 

 

After 2 Cycles (Cycle 3 = starting Day 29)

Penalty:                      P20,000 X 0.05 = P1,000

New Total Due:          P21,400 + P1,000 = P22,400  

 

 

Other Information

Frequently Asked Questions
Paano magbayad ng PBCOM Puhunan Plus Loan